Rendelés

 
 

Adatvédelmi nyilatkozat

 

A megrendeléshez szükséges adatfelvétel során Szolgáltató a következő adatokat rögzíti az Ügyféltől: név, szállítási-számlázási cím, elektronikus levelezési cím, elérhetőségi telefonszám.
Választhatóan megadható az adószám a számlázáshoz, valamint a szállításhoz kapcsolódó egyéb megjegyzés.

 

Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

Az adatok törlését Ügyfél írásban, e-mailben kérheti.